I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis InstaFeed.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowy
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Lemmybeme Magdalena Lisowska (NIP: 6642143201) z siedzibą w Starachowicach przy ul. Botaniczna 1 – (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).
3. Strona ma charakter niekomercyjny, opłaty jakie są pobierane od użytkowników za usługi oferowane przez serwis są wykorzystywane na jego rozwój i przeznaczane na udogodnienia dla użytkowników przy czym nie mają charakteru komercyjnego prowadzącego do uzyskania dochodu.
4. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
5. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
6. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
7. Serwis InstaFeed.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu InstaFeed.pl konieczna jest rejestracja konta.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzmieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu email.
5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę InstaFeed.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy InstaFeed.pl
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwerów firm trzecich dostarczających usługi i ewentualne opóźnienia w ich realizacji.
4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy InstaFeed.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
9. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis
2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu InstaFeed.pl
3. Kampanie posiadają limity, które są opisane w opisach produktów. W przypadku ustawienia przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
4. Zamówienia są realizowane po upływie 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie, lub, na życzenie klienta, w trybie przyspieszonym, od 2 do 48 godzin od zaksięgowania płatności na koncie. W przypadku przyspieszonej realizacji usługi, zgodnie z Art. 38 pkt. 13 o dostarczaniu treści cyfrowych, klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem.
5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z informacją o zaczęciu realizacji jego zamówienia.
6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym użytkownik zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.
7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium.
8. InstaFeed.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w czasie dłuższym niż 72 godziny bez podania przyczyny.
9. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa, niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane.
10. Polubienia, obserwacje lub wyświetlenia uzyskane z pomocą InstaFeed.pl mogą pochodzić z kont z całego świata w tym Azji i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.

VI. REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis InstaFeed.pl.
2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu InstaFeed.pl
3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
6. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 50% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy InstaFeed.pl
7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.
8. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email [email protected] nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.
9. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
10. InstaFeed.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
11. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami InstaFeed.pl.
12. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z zapisem Ustawy o Prawach Konsumenta. Realizacja usługi nastąpi po 14 dniach od zawracia umowy, lub natychmiastowo (od 2 do 48 godzin), na życzenie klienta. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy), zgodnie z Art. 38 pkt. 13 o dostarczaniu treści cyfrowych, klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie InstaFeed.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności PayPal.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy InstaFeed.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie InstaFeed.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
6. Użytkownik może usunąć konto na stronie InstaFeed.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy